En slags bokklubbpåminnelse

I dag tror jeg bokhylla fikk smake på årets første solstråler. I den anledning vil jeg bare minne om at vi jo har en bokklubb der du er mer enn hjertelig velkom...