Vår

Snøen smelter i insisterende drypp og denne uka tok jeg fram tøyskoene. Jeg er i Oslo for den siste samlingen på Fagskolen for bokbransjen, den varer i noen uke...

En slags bokklubbpåminnelse

I dag tror jeg bokhylla fikk smake på årets første solstråler. I den anledning vil jeg bare minne om at vi jo har en bokklubb der du er mer enn hjertelig velkom...